Liền Kề Nhà Anh Hạnh, Phố Bùi Ngọc Dương

Địa chỉ: Phố Bùi Ngọc Dương, Hà Nội
Diện tích: Mặt tiền 4,5m chiều sâu 12m

0886920886