Biệt Thự Tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Biệt Thự Tại Thạch Bàn, Long Biên.

Địa chỉ: Tổ 11 phường Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nộ

0886920886