Liền Kề Nhà Anh Chị Sơn Lam, Timecity – Hà Nội

Địa chỉ: Phố Minh Khai khu vực Timecity, Hà Nội
Diện tích: 42m2 * 5 tầng

0886920886