Liền Kề Nhà Anh Lợi – Định Công, Hà Nội

Nhà liền kề được xây dựng 5 tầng hiện đại.

Địa chỉ: Hồ Định Công

Diện tích: 40m2

0886920886