Liền Kề Nhà Chị Khanh – Trương Định, Hà Nội

Liền kề nhà chị Khanh được xây dựng 4 tầng 1 tum

Địa chỉ: Tân Mai – Trương Định, Hà Nội

Diện tích: 40m2

0886920886