Nhà Anh Hưng, Nguyễn Ngọc Nại

Địa Chỉ: Nguyễn Ngọc Nại

Diện tích: 45m2 – 5 tầng

Nhà được thiết kế mẫu nhà ống hiện đại, sang trọng.

0886920886